HAZARDTÜRK
HOŞGELDİNİZ BİLGİ PAYLAŞIMI İÇİN LÜTFEN ÜYE OLUNUZ

HAZARDTÜRK

DOĞAL AFETLER,ARAMA KURTARMA,YANGIN,KBRN (NBC), İLKYARDIM,ASTROLOJİ PAYLAŞIM PORTALI
 
AnasayfaAnasayfa  SSSSSS  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 KİMYASAL SİLAHLAR VE KİMYASAL SAVAŞ

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
h@z@rd
SİTE KURUCUSU ADMİN
SİTE KURUCUSU ADMİN
avatar

Mesaj Sayısı : 402
Rep : 5500
Rep Gücü : 16067
Nerden : geldik gidiyoruz
Kayıt tarihi : 24/07/09
Yaş : 37

MesajKonu: KİMYASAL SİLAHLAR VE KİMYASAL SAVAŞ   Ptsi Tem. 27, 2009 1:08 pm

KİMYASAL SİLAHLAR VE KİMYASAL SAVAŞ


Dünyadaki süper devletlerin nükleer silah stoklarının yeter seviyeye ulaşması ile nükleer dengenin oluşu “KİMYASAL SİLAHLARIN” önemini artırmıştır.
Gerek Amerika ve gerekse Rusya kimyasal ve biyolojik silahlar üzerinde hummalı bir şekilde çalışmaktadırlar. Bugün her iki devlette uçucu sinir gazlarından sonra kalıcı sinir gazlarını da yapmış olup henüz etkisinin nasıl olacağını bildiğimiz bir çok gazı da imal edip stoklamışlardır. Bu faaliyetler diğer dev¬letlerde de mevcuttur.
Günümüzde yapılan NATO tatbikatlarında NBC taarruzları yapılacağı farz edilerek gereken önlemlerin alınması, yapıldığı anda da olabilecek zayiatın hesaplanması istenmektedir.
Bugün Rusya’da da bütün Rus Birliklerine kimyasal cephanenin dağıtılmış olduğu, bunların kullanılmasında devamlı eğitime tabi tutulduğu bilinmektedir.
Bunlarda bize gösteriyor ki çıkabilecek bir savaşta kim¬yasal. savaş maddeleri kullanılacaktır.
0 halde kimyasal savaşa karşı hazırlıklı olalım. Bilgisiz ve hazırlıksız olanlar en çok zarar görecek olanlardır.

2- KİMYASAL SAVAŞIN TARİHÇESİ
Kimyasal savaşın tarihi çok eskidir. Tarihi dokümanları inceleyecek olursak, pek ilkel bir şekilde de olsa kimyasal savaş maddelerinin kullanımları hakkında eski Yunan, İran, Roma, İngi¬liz ve Amerikan tarihlerinde bir çok örneklere rastlamak mümkün¬dür.
M.E.428 de Peleponez Muharebelerinde “PLATEA” şehrinin kuşatılmasında kükürt, zift ve odunun yanmasından çıkan zehirli gazlar kullanılmıştır.~
M.S.453 senesinde bir Rum tarafından bulunan ve “RUM ATEŞİ” adı verilen kükürt, zift, tuz, gazyağı ve zeytinyağı karışımının İstanbul’u kuşatan Fatih Sultan Mehmet Ordularına karşı kullanıldığı bilinmektedir.
Kuzey Amerika’da Kızılderililerin balık yağı ile doyu¬rulmuş zehirli sarmaşığı yakarak zehirli gaz elde ettikleri söylenmektedir.
Gizleyici sis temin etmek maksadıyla katranla karıştı¬rılmış ıslak saman kullanılmıştır.
Kimyasal savaş maddelerinin bilinçli olarak yapılması ve kullanılması 19 . yüzyılın başlarında, kimya sanayiindeki gelişme ile olmuştur.
İlk defa Bilimsel Kimyasal savaş maddesi 1854 yılında Kırım Muharebesi sırasında İngilizler tarafından hazırlanmış fa¬kat kullanılmamıştır.
Kimyasal savaş maddelerindeki bu gelişme bir çok ülke¬leri korkutmuş, 1899 LAHEY KONFERANSIN’nda bu gelişme çığırının önü alınmak istenilmişse de başarılı olunamamıştır.
Kimyasal savaş maddelerinin geliştirilmesi ve başarı ile kullanılması Birinci Dünya Savaşı sırasında olmuştur. 1915 Ağustosun da “YPRES”de Almanların zehirli gazları kullanmakla modern savaş tekniğine yepyeni bir çığır açmıştır. Bu savaşta boğucu, yakıcı, kusturucu gazlar kullanılmıştır.
Gününüze değin kimyasal silahların üretimi ve stoklanması sürekli artmıştır. Bugün A.B.D.’de dünya nüfusunun 5000 katını yok edecek stok bulunduğu bildiriliyor. Kimyasal silah kullanılmasının yasaklanması ile ilgili olarak 1925 yılında Cenevre protokolü (108 ülke tarafından imzalanmıştır) ve Ocak 1989’da Paris konferansı yapılmıştır. Türkiye tarafından 13.01.1993 tarihinde Paris’te imzalanan Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretiminin, stoklanmasının ve kullanılmasının yasaklanmasını öngören “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi” (KSS) 29 Nisan 1997 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.
Cenevre protokolünün imzalanmasından 11 yıl sonra 1936 da İtalyanla¬rın Habeşistan’a zehirli gaz kullandıklarına bütün dünya şahit olmuştur.
Demek ki diğer birçok anlaşmalar gibi Cenevre Protokolü de katı bir tedbir değildir.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ve İkinci Dünya Savaşı sırasında bir çok yeni savaş gazları bulunmuş ve geliştirilmiştir. Bu arada Almanya’da sinir gazları bulunmuştur. Savaş sıra¬sında büyük sinir gazları stokları meydana getiren Almanlar, ta¬rihi büyük bir blöf sayesinde bunları kullanmaktan çekinmişler ve bu gaz stokları savaş sonunda müttefiklerin eline geçmiştir.
Kimyasal savaş maddelerinin geliştirilmesi çalışmaları savaştan sonrada aralıksız devam etmiş ve halen büyük, küçük bir çok memlekette bir taraftan standart hale getirilmiş bulunan kimyasal savaş maddelerinin imalatı devam ederken diğer taraftan yeni gelişmeler için aralıksız çalışılmaktadır.

3- KİMYASAL SAVAŞIN ÖNEMİ
Günümüzde modern savaş silah ve vasıtaları korkunç dere¬cede çoğalmış ve geliştirilmiştir. Nükleer ve termonükleer silah¬ların seri halde imali, dünyamızın geleceği bakımından büyük bir tehlike teşkil etmekte ise de büyük tahrip gücüne sahip oluşu, her iki tarafta bulunması sebebiyle misilleme korkusu bu silahların kullanılmasını tehdit etmekte ve kimyasal silahların ön pla¬na çıkmasına sebep olmaktadır.
Gelecek savaşlarda konvansiyonel silahların yanında özel silahlarda kullanılacak olursa her halde kimyasal silahlar nükleer ve termonükleer silahlardan önce gelecektir. Çünkü kimyasal silahların yapımları kolay ve ucuz olması, tesirlerinin çok çeşitli bulunması, tesis ve malzemeyi tahrip etmemeleri, icabında megatonluk nükleer veya termonükleer silahların tesir altına alabildikleri bölgeden çok daha geniş sahaları kaplayabilmeleri bu silahların tercih edilmesini sağlayacak en önemli özelliklerindendir.
Bu özellikleri nedeniyle kimyasal silahların uluslarara¬sı yasaklanmış olmasına bakılmaksızın İI.Dünya Savaşı’ndan günü¬müze değin çıkan bölgesel savaşlarda kimyasal. silahların kulla¬nıldığı ve kullanılmaya da devam edeceği Vietnam Savaşı, İran-Irak Savaşı açıkça ispat etmiştir.
Şunu da önemle ilave etmek gerekir ki; kimyasal maddeler ucuza mal olur, fakat buna karşı alınacak savunma tedbirleri çok pahalıdır

4- KİMYASAL SAVAŞIN TANIMI
Kimyasal Savaş; Kimyasal özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve yangın meydana getiren, bitki. ve metallere etkili olan katı, sıvı, gaz veya aerosol halindeki maddeler ile yapılan savaştır.
Kimyasal savaşın genel rumuzu (CW)dir. Kısaca (C) ile gösterilir. Her kimyasal maddenin ayrı ayrı rumuzları mevcuttur.

5- KİMYASAL SAVAŞ KONULARINDA GEÇEN BAZI SÖZCÜKLERIN TANIMI
a- AEROSOL : Gazlı ortamda asılı, küçük parçalardan olu¬şan sıvı veya katı bir maddedir. Genel aerosol tipleri arasında pus, sis ve duman bulunur.

b- ATROPİN : Atropa belladonna’dan elde edilen bir alkoloid’tir. Sinir sistemindeki belirtileri gidermeye yarar.

c- KONSANTRASYON (Yoğunluk) : Bir hacim birimi havada bulunan savaş gazı ve gizleyici sis miktarıdır. Metreküpte mili¬gram olara.k ifade edilir.
(c= ..... mg/m3)

d- TACİZ EDİCİ KONSANTRASYON : Bir savaş gazının koruyucu maske takılmasını gerek.tiren konsantrasyonuna o gazın taciz edici konsantrasyonu denir.

e- DOZ: Vücut tarafından alınan veya emilen madde mik¬tarı olup, kimyasal doz miligram olarak ölçülür.

f- DOZAJ : Bir canlının maruz kaldığı savaş gazı konsantrasyonu ile o gaza maruz kalınan sürenin çarpımına denir. Dozaj cxt ile gösterilir. (c) mg/m olarak gazın konsantrasyonunu, (t) ise dakika olarak zamanı gösterir.

g- KİRLETME: Zehirli bir kimyasal maddenin insan, eşya veya bir sahaya uygulanmasına denir.

h- KİRLENME (Kontaminasyon): Bir kimyasal savaş madde¬sinin personel, giyecek, yiyecek, teçhizat, silah, mühimmat, araç, malzeme, eşya, bina ve sahalar üzerinde tehlikeli miktarda bulaşmasıdır. Kirlenme konsantrasyonu metrekarede miligram miktarı, hektarda ise paund miktarı olarak belirtilir. (Mg./m2 veya paund/hektar)


ı- TEMİZLEME (Dekontaminasyon) : Eşya ve sahanın üzerin¬deki veya kimyasal madde kirlenmelerini kimyasal tahrip ile fi¬ziksel yollarla kaldırma, örtmek veya diğer yöntemlerle korunmamış personeli emniyete almaktır.

j- TEMİZLEME MADDESİ: Bir kimyasal maddenin kimyasal kirliliğinin fiziksel yollarla kaldırılması, izale edilmesi veya kısaca zararsız hale gelmesini sağlayan herhangi bir maddeye denir.

k- KİMYASAL SİLAH SİSTEMİ: Kimyasal maddeler, mühimmat, püskürtücü aletler ve taşıyıcı araçlar arasındaki bütünleyici iliş¬ki ile kimyasal faaliyetlerin idaresinde uyum sağlamaktır.

l- KİMYASAL MADDE SİMGESİ: Herhangi bir kimyasal maddeyi tanıtmak için kullanılan isim koduna denir. Bu bir harften üç harfe kadar oluşan harf ve numara terkibi olabilir.

m- UYUŞTURUCU MADDELER : Geçici fizyolojik veya zihni etki veya her iki etkiyi birden gösteren madde; kişilerin görevlerini uyum içinde yapmalarını engeller.

n- ZEHİRLİ KİMYASAL MADDE: Fiziki durumuna bakılmaksızın sahra konsantrasyonlarında yaralayıcı veya öldürücü etki gösteren kimyasal zehirli bir maddedir.

_________________
İki Şey Aklın Eksikliğini Gösterir Konuşulacak Yerde SUSMAK ; Susulacak Yerde KONUŞMAK !![Linkleri görebilmek için üye olun veya giriş yapın.]
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
 
KİMYASAL SİLAHLAR VE KİMYASAL SAVAŞ
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
HAZARDTÜRK :: DOĞAL OLMAYAN AFETLER :: KBRN ( NBC ) :: KBRN HAKKINDA BİLGİLER-
Buraya geçin: